zmeniť jazyk cz zmeniť jazyk sk zmeniť jazyk hu
Počet položiek: 0 0,00 €

Reklamačný poriadok

Predávajúci poskytuje na predaný tovar záruku po dobu stanovenú právnymi predpismi a to pre spotrebiteľov po dobu 24 mesiacov a pre podnikateľov po dobu 6 mesiacov. Záručné a reklamačné podmienky stanovené Reklamačným poriadkom sa týkajú iba tovaru, ktorého reklamácia bola kupujúcim bezodkladne riadne a oprávnene uplatnená v stanovenej záručnej dobe.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že zakúpený tovar je pri jeho prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä bez chýb. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci uviedol tovar bezplatne a bez zbytočného odkladu do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

Ak sa na tovare prejaví v záručnej dobe vada, je kupujúci oprávnený vadu ihneď po zistení (na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ) písomne reklamovať u predávajúceho na e-mailovej adrese, info@pinkies.sk a zároveň je povinný mu doručiť chybný výrobok, spolu s dokladom (faktúrou), potvrdzujúcim kúpu a vyplneným reklamačným formulárom s popisom chyby a požadovaným spôsobom riešenia reklamácie. Reklamáciu kupujúci uplatňuje u predávajúceho na adrese Ing. Zuzana Fialová, Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na svoje vlastné náklady a riziko (nie na dobierku!). Je nutné zvoliť vhodný obal na tovar, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu.

Predávajúci o reklamácii rozhodne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. O vybavení reklamácie bude v tejto lehote kupujúci e-mailom alebo telefonicky informovaný.

Reklamácia môže byť podľa dohody predávajúceho s kupujúcim vybavená poskytnutím zľavy z ceny tovaru, výmenou tovaru či vrátením peňazí.

Ak bude reklamácia vybavená výmenou chybného tovaru za tovar bez chyby, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.


Záruka sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom vypršala dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Záruka sa ďalej nevzťahuje na opotrebenie a zmeny výrobku, spôsobené jeho bežným užívaním, ani na závady výrobku, vzniknuté jeho nesprávnou údržbou, nešetrným zaobchádzaním či mechanickým poškodením pri používaní výrobku.

Tovar z oprávnenej reklamácie je zaslaný kupujúcemu späť na náklady predávajúceho. Ak nebude reklamácia predávajúcim uznaná za oprávnenú, zašle predávajúci kupujúcemu reklamovaný tovar späť na jeho náklady.

Pokiaľ kupujúci obdrží tovar, ktorý si neobjednal (môže sa to stať ako neúmyselná chyba pri balení objednávky), doručí ho predávajúcemu späť v pôvodnom obale a predávajúci mu bezplatne zašle tovar správne.

Tento reklamačný poriadok je účinný od 23.8.2016.

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.   Ďalšie informácie